Club van 100 WUR

Club van 100 WUR

Sinds 1 januari 2016 is Oreon toegetreden tot de Club van 100 van de WUR. De Club van 100 is bedoeld voor toeleveranciers/handelsbedrijven in de glastuinbouw die materialen, hardware, software, financiering of uitgangsmateriaal leveren. Ook niet commerciële organisaties die innovatie in- en ontwikkeling van de glastuinbouw als doelstelling hebben, kunnen aansluiten. De leden van de Club van 100 krijgen laagdrempelig toegang tot de brede expertise van Wageningen UR Glastuinbouw en dragen mede bij aan de financiering van het toegepast-strategische onderzoek in Nederland. Met het lidmaatschap van de Club van 100 wil Oreon het belang van de WUR onderstrepen en gaat het hiernaast deel uitmaken van een belangwekkend netwerk in de glastuinbouw.

Kijk voor meer informatie op: www.wageningenur.nl