Nieuws

20/12/2021

Oreon verlengt wederom het lidmaatschap van de ‘Club van 100’ van de WUR

In een prettig gesprek met Jan Willem de Vries en Jacqueline van Oosten van de Wageningen University & Research (WUR), heeft Oreon onlangs kenbaar gemaakt het lidmaatschap van de ‘Club van 100’ te willen verlengen.

 

In een prettig gesprek met Jan Willem de Vries en Jacqueline van Oosten van de Wageningen University & Research (WUR), heeft Oreon onlangs kenbaar gemaakt het lidmaatschap van de ‘Club van 100’ te willen verlengen.

In de ’Club van 10’ krijgen toeleveranciers in de glastuinbouw laagdrempelig toegang tot de brede expertise van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research. 

Op deze manier dragen toeleveranciers bij aan de financiering van het toegepast-strategische onderzoek in Nederland. Hiermee nemen deze bedrijven medeverantwoordelijkheid om de kennisinfrastructuur in stand te houden en werken we met elkaar aan de uitvoering van het innovatie gedreven onderzoek en pre-competitieve projecten.

Oreon is vanaf de aanvang aan lid geweest van dit voor de glastuinbouw belangrijke netwerk. Niet alleen om het belang van het internationaal uitstekend aangeschreven kennisinstituut WUR te onderschrijven, maar ook om via strategische projecten en tests in de gelegenheid gesteld te worden bij te dragen aan innovatie en kennisopbouw. Voor een internationaal opererend bedrijf als Oreon een vanzelfsprekendheid. Bundeling van krachten tussen onderwijs en bedrijfsleven draagt bij aan een verdere ontwikkeling, groei en verduurzaming van de glastuinbouw.

De verlenging van het lidmaatschap betekent dat Oreon de komende twee jaar wederom deel uitmaakt van een grote groep bedrijven in de glastuinbouw.

Oreon verlengt wederom het lidmaatschap van de ‘Club van 100’ van de WUR