Nieuws

20/12/2019

Oreon participeert in 'aubergine jaarrond in balans met LED' project op het Delphy Improvement Centre

Voor aubergine zal belichting steeds belangrijker worden voor een jaarronde productie. Doel van dit onderzoek waar Oreon aan deelneemt is het ontwikkelen van een teeltstrategie met LED belichting in de aubergineteelt die toekomst-bestendig is en aansluit op de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw. Telers krijgen hiermee technische en plant fysiologische kennis om jaarrond aubergines te kunnen leveren. Aan het gewas worden verschillende metingen gedaan met betrekking tot groei en plant-belasting.

De eerste oogst is begin deze maand geweest en de eerste resultaten zijn erg hoopgevend. 
Het project wordt uitgevoerd door het Delphy Improvement Centre en Plant Lighting en wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, het actie- en innovatieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie LNV. Ook gewascoöperatie Aubergine en Oreon dragen bij aan dit project.

Oreon participeert in 'aubergine jaarrond in balans met LED' project op het Delphy Improvement Centre