Nieuws

09/09/2019

Betere controle over het verticale temperatuurprofiel in de kas met watergekoelde LED-verlichting

Bij gewassen zoals rozen, tomaten en komkommers is het belangrijk om het verticale temperatuurprofiel in de kas onder controle te krijgen. Als de onderste helft van het gewas kouder is dan de bovenste helft, dan verloopt de gewasverdamping ongelijkmatig met negatieve gevolgen zoals, condensatie met een grotere kans op ziektedruk.

 

Het temperatuurprofiel kan homogener gemaakt worden door warmte toevoer van onderaf, echter dit heeft als nadeel dat er op dat moment al teveel warmte in de kas aanwezig is en er dus wordt gestookt terwijl bovenin de kas warmte wordt afgevoerd.

In een onderzoek van de WUR* werd geconstateerd dat een kwart van het gasgebruik voor verwarming tegelijk met warmteafvoer plaatsvond.

Verlichting is een grote bron van warmte in de kas. Er wordt met belichting tussen de 30W en 200W aan elektrische energie per vierkante meter in de ruimte gebracht, waarvan een groot deel uiteindelijk warmte wordt. Bij passief gekoelde LED-armaturen zal deze warmte grotendeels boven in de kas blijven hangen, omdat ongeveer 50% van de elektrische energie direct wordt omgezet in warmte die aan de omgeving wordt afgegeven. Dit vormt een probleem voor een teler die probeert een homogeen klimaat in de kas te creëren.

Het grote voordeel van watergekoelde LED-armaturen is dat 40% van de geproduceerde warmte direct wordt weggenomen bovenin de kas en desgewenst onder het gewas kan worden toegevoegd. De teler houdt de controle over het klimaat in de kas en kan de temperatuur en belichting beter onafhankelijk van elkaar regelen.

Zo hoeft er vaak minder gestookt te worden met groeibuizen en hoeven de ramen minder vaak opengezet te worden, zodat er meer CO2 in de kas blijft en het klimaat veel beter beheersbaar is. Eventuele extra energie die nodig is voor het koelen en het rondpompen van water wordt in de meeste gevallen ruimschoots goedgemaakt door de besparing op stookkosten of luchtkoeling.

Met watergekoelde LED-armaturen is het dus mogelijk om naar hogere lichtniveaus te gaan zonder dat de temperatuur in de kas te hoog wordt. Daarnaast draagt de waterkoeling bij aan de langere levensduur van de LEDs.

(*https://www.wur.nl/nl/nieuws/Onderzoek-naar-verticaal-temperatuurprofiel-in-tomatenkas.htm)

Betere controle over het verticale temperatuurprofiel in de kas met watergekoelde LED-verlichting
Betere controle over het verticale temperatuurprofiel in de kas met watergekoelde LED-verlichting